Boekgegevens
Titel: Korte levensbeschrijvingen van eenige der voornaamste Nederlandsche landhelden en heldinnen
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Amsterdam: J.C. van Kesteren, 1834
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1912 G 14
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204316
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Helden (personen), Leergesprekken, Nederland, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte levensbeschrijvingen van eenige der voornaamste Nederlandsche landhelden en heldinnen
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 194 —
ijsselijk voornemen niet zal volbragt hebben.
Vader. De verschrikte Spanjaard bad ora
genade , en de grootmoedige vrouw schonk hem
zijn leven, hetwelk zoo geheel in hare magt
stond. Ziet daar, mijne zonen! in trijn van
limpen de ware heldin, dapper en sterk in den
strijd , maar edelmoedig jegens eenen overwonnenen
vijand.
Jakob. Zal Vader ons nog meerdere bedrij-
ven van onze reeds hoog geachte trun ver-
halen ?
Vader. Tot mijn leedwezen moet ik betui*i
gen, niets meer van haar te weten j omdat de
oude geschiedschrijvers zoo weinig van deze
beroemde vrouw geboekt hebben (*). Ook is
het door mij verhaalde voor ons tegenwoordig
oogmerk voldoende, om haar eene plaats in de
rij der vaderlandsche heldinnen toe te kennen.
Tot een toegift, schenk ik u hiernevens nog
een dichtstukje op trijn vAn limpen , hetwelk
ik voor eenen geruimen tijd in een onzer va-
derlandsche Tijdschriften gelezen , en vervolgens
daaruit afgeschreven heb.
Marten. Wij danken u, Vader I mag ik het-
zelve eens voorlezen?
(•) Men lie verder J. KOK, Vaieliandsch Woordenloek,
XXIX deel, bladz. 48—51, eu de jchryyers aldaar ann-
g<haald.
■li