Boekgegevens
Titel: Korte levensbeschrijvingen van eenige der voornaamste Nederlandsche landhelden en heldinnen
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Amsterdam: J.C. van Kesteren, 1834
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1912 G 14
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204316
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Helden (personen), Leergesprekken, Nederland, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte levensbeschrijvingen van eenige der voornaamste Nederlandsche landhelden en heldinnen
Vorige scan Volgende scanScanned page
tclie grondgebied terug, en dezen roo wel geor-
denden aftogt noemden de Franschen zclven een
meesterstuk van krijgskunde. — En wat nu ein-
delijk de laatstgenoemde bijzonderheid betreft ,
deze valt iederen weidenkenden aanstonds onder het
oog, en erlangt de toestemming van eiken men-
schenvriend: een regtschapen held moet edel-
moedig , (niet wreed of tirannisch) jegens zijnen
overwonnen vijand zijn; want het verguizen,
beschimpen en mishandelen van eenen gevel-
den vijand, is veeltijds gelijk aan het schop-
pen van eenen ezel tegen eenen stervenden
leeuw.
Makten. Hier valt mij eene vraag in. Vader!
ik zal weer zoo vrij zijn, dezelve voor te stel-
len , zij is deze : is het voeren van eenen
oorlog en dat wel onder Christenvolken ge-
oorloofd ?
Vader. De oorlog, mijn zoon! is een mon-
ster, en heeft uit de ondeugd zijnen onzaligen
oorsprong ; werd de goddelijke Evangelie-
leer door allen, die zich Christenen noe-
men, geëerbiedigd, dan zouden eerlijkheid en
goede trouw behartigd worden, en rust, vredo
en welvaart alom bloeijen. Maar de verbasterde
zedelijke gesteldheid des menschdoms, benevens
deszelfs verdeeling in onderscheidene volken en
maatschappijen , waardoor iedere natie haar eigen
grondgebied heeft, maakt dikwijls het voeren
van eenen oorlog onvermijdelijk , als rustende op