Boekgegevens
Titel: Korte levensbeschrijvingen van eenige der voornaamste Nederlandsche landhelden en heldinnen
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Amsterdam: J.C. van Kesteren, 1834
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1912 G 14
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204316
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Helden (personen), Leergesprekken, Nederland, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte levensbeschrijvingen van eenige der voornaamste Nederlandsche landhelden en heldinnen
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 193 —
de Spanjaarden verdteven en het kasteel ten
gronde toe gesloopt was.
Jakob. Zulk een stoutmoedig bedrijf verdient
eene loffelijke vermelding, Vader!
Vader, Deze moedige daad bleef ook niet
verborgen; want haar roem verspreidde zich
Aoov Nederlanden Spanje, en zelfs aan het
koninklijke hof te Madrid werd hare beeldtenis
vertoond.
Marten. Deze trijn van limpen moet zoo-
wel eene sterke als kloeke vrouw geweest zijn,
Vader!
Vader. Dat zij zoowel sterk als kloek was,
ondervonden eens twee Spaansche soldaten, die
te haren huize ingekwartierd waren. Deze
vreemde en somtijds baldadige gasten poogden
op zekeren dag in de woning van trijn geweld
le plegen; doch onze heldin was spoedig bij de
hand, om die knapen lercgt le zetten, en tot
stilstand le brengen,...
Jakob. Wel, Vader! ééne vrouw tegen twee
soldaten, wat deed zij dan ?
Vader, Na eenige onvriendelijke woorden-
wisselingen, schopte zij den eenen vaneenen hoo-
gen trap , zoodal hij hals over hoofd naar bene-
den tuimelde, en wierp den anderen op den
grond , zetlede hem den voet op de borst, en
dreigde, met een mes in hare hand , heni den
hals af te snijden,
Martêk. O, gruwel! ik hoop, dat zij dit
i3.