Boekgegevens
Titel: Korte levensbeschrijvingen van eenige der voornaamste Nederlandsche landhelden en heldinnen
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Amsterdam: J.C. van Kesteren, 1834
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1912 G 14
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204316
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Helden (personen), Leergesprekken, Nederland, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte levensbeschrijvingen van eenige der voornaamste Nederlandsche landhelden en heldinnen
Vorige scan Volgende scanScanned page
W 19a _
woord was haar zegel. Reeds deu volgenden dag
detlde zij haar voornemen mede aan vele harer
bekenden , die dit moedig plan toejuichten en
zich met haar vereenigden. Wel voorzien van
hamers, beitels, houwelen en andere breekge-
reedschappen, trok dit vrouwenheir op naar
VredenhuTg, met trijn van limpen aan het
hoofd, die een voorschoot , aan eenen raagbolstok
vastgebonden, als vaandel voerde. Bij het kas-
teel gekomen zijnde, begonnen zich de Span^
jaarden op de muren te vertoonen, om aan-
stalten ter verdediging aan te wenden, waarop
eenige der vrouwen, eene achterwaartsche be«
weging maakten. Dan de moedige trijn, deze
onversaagde Amazone, gevolgd van een aantal
harer dappere volgeressen, trad met onwankel-
bare schreden voorwaarts, naderde de muren
en dreef met hare sterkgespierde armen en han-
den, door geweldige hamerslagen, het breekijzer
in de voegen der steenen, zoodat dezelve
verbrijzelden, waarin zij spoedig door de overige
vrouwen gevolgd en geholpen werd. Dit stout
bestaan werd met verbazing gezien door eene ten
hoop geloopene menigte volks, die uit nieuws-
gierigheid deze vrouwenschaar gevolgd was. Maar
ook deze bleven niet lang bloote aanschouwers
van dit werk; door het voorbeeld dezer held-
haftige vrouwen aangemoedigd, staken de mannen
nu ook de handen uit, en men rustte niet , tot