Boekgegevens
Titel: Korte levensbeschrijvingen van eenige der voornaamste Nederlandsche landhelden en heldinnen
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Amsterdam: J.C. van Kesteren, 1834
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1912 G 14
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204316
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Helden (personen), Leergesprekken, Nederland, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte levensbeschrijvingen van eenige der voornaamste Nederlandsche landhelden en heldinnen
Vorige scan Volgende scanScanned page
igi —
leemput vcrliaalde toen zijne vrouw, dat de
stedelijke Regering zich al dien tijd had onledig
gehouden met het beraadslagen over de meest
gepaste middelen, om het kasteel Vredenburg
te bemagtigen; maar dat men er nog niets op
kon uitdenken, wegens de groote zwarigheden,
welke zich aan alle kanten opdeden.
Marten. Dat is niet vreemd , Vader! wan-
neer wij ons maar herinneren , hoe veel moeite
cn volks het den Franschen gekost heeft, om het
kasteel van Antwerpen te krijgen; zoodat zij
zelfs eenen nieuwen moordmortier hebben moeteu
vervaardigen.
Jakob, Ik ben zeer verlangende om te weten,
hoe het TRIJN maakte en wat zij uitvoerde ?
Vader. Op het vernemen der bezwaren, die
de Raad stelde in het wegruimen vau het ge«
noemde kasieel, voerde zij deze moedige taal:
K Hoe, weet gij mannen daar geene mouwen
« aan te zetten ? haat er mij mede begaan ,
II en ik zal het kasteel welhaast van kant
« helpenJ*^
Marten. Dat was kordaat; vivat trijn van
limpen !
Vader. Haar man zocht haar te overtuigen
van het volstrekt onuitvoerbare der slooping vau
zulk een sterk kasteel, cn ried haar wel ern-
stig, zich met het afbreken der koninklijke
sterkten toch niet te bemoeijcn. Intusschen do
moedige trijn had eenmaal gesproken, cn haar