Boekgegevens
Titel: Korte levensbeschrijvingen van eenige der voornaamste Nederlandsche landhelden en heldinnen
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Amsterdam: J.C. van Kesteren, 1834
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1912 G 14
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204316
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Helden (personen), Leergesprekken, Nederland, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte levensbeschrijvingen van eenige der voornaamste Nederlandsche landhelden en heldinnen
Vorige scan Volgende scanScanned page
— igo —
Marten. Wat heldenstuk bedreef zij toen ,
Vader ?
Vader. Deze Nederlandsche Amazone was door
haren moed en hare dapperheid de aanleidendc
oorzaak , dat de Spanjaarden het sterke kasteel
Vredenhurg nabij Utrecht in de maand Fe»
bruarij des jaars i5yG ontruimen en verlaten
moesten, hetwelk voor de ingezetenen dier stad
van het hoogste belang was.
Jakob. Hoe zoo, Vader ?
Vader. Wel, jakob ! de vijand deed uit dit
kasteel gedurige uit- en aanvallen op de stad
Utrecht, vervulde dikwijls de inwoners met angst
en schrik, en bragt door zijne sirooperijën hun
groote schade aan.
Marten. En dat uit een enkel kasteel,
Vader ?
' Vader. Ja, marten! een eukel welverstcrkt
kasteel kan zeer veel nadeel doen en eene ge-
heele stad beteugelen , ja zelfs dwingen. Denk
maar eens aan het onlangs voorgevallene te
Antwerpen , hoe de dappere ciiassé van de na-
bijgelegene citadel de stad bombardeerde en
maanden achterccn in bedwang hield.
Jakob. Maar nu. Vader! wat deed onze
trijn?
Vader. Op zekeren avond kwam haar man
vrij laat van het Raadhuis; zij vroeg hem, wal
< r tcch gaande was , en waarom hij zoo buiten-
gewoon laat le huis kwam. Du lieer van