Boekgegevens
Titel: Korte levensbeschrijvingen van eenige der voornaamste Nederlandsche landhelden en heldinnen
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Amsterdam: J.C. van Kesteren, 1834
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1912 G 14
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204316
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Helden (personen), Leergesprekken, Nederland, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte levensbeschrijvingen van eenige der voornaamste Nederlandsche landhelden en heldinnen
Vorige scan Volgende scanScanned page
- 1^9 -
dat zij eene doctter, maar geen zoon
was (♦).
Marten. Deze heldin is dus vroeg gestorven ,
slechts vijf en dertig jaren oud , Vader!
Vader. Zoo is het, marten ! en de daarstel-
ling van het twaalfjarige Z^e^/a/zc^ , benevens haren
daarna volgenden dood, kan men als oorzaken
beschouwen , waarom men zoo weinig van haar en
hare bedrijven vindt aangeieekend.
Jakob. Is nu trun van limten aan de beurt,
Vader ?
Vader. Ja, jakob ! en van deze heldin , die
somtijds verkeerdelijk als eene waschvrouw wordt
voorgesteld , is ons nog iets meer bekend dan van
dc genoemde catherina simons.
Onze Utrechtsche heldin was eene aanzienlijke
vrouw van goeden huize; haar eigen naam was ka-
tharina bergers; zij was de echtgenoote van den
Heer jan jakobszoon vAN leemput, Schepen der
stad Utrechten Hopman onder de schutterij. Naar
haars mans toenaam van leemput, werd zij bij
verkorting en met eenige verandering in het
vervolg trijn vam LlMPEN genaamd; zij ver-
toonde zTch in hare volle kracht en openbaarde
haren moed, gedurende den Spaanschen oorlog,
vooral omtrent den jare iSjö.
(*) Men \indt iets van deze lielJIn vermeldt bij A. MOO-
KEN; Kron, t^an Dgventcr^ op hd jaar 1616.