Boekgegevens
Titel: Korte levensbeschrijvingen van eenige der voornaamste Nederlandsche landhelden en heldinnen
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Amsterdam: J.C. van Kesteren, 1834
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1912 G 14
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204316
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Helden (personen), Leergesprekken, Nederland, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte levensbeschrijvingen van eenige der voornaamste Nederlandsche landhelden en heldinnen
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 88 —
Iieb kunnen opsporen , is in het volgende berigt
vervar. Zij was de dochter van eenen kapitein ,
simon poort genaamd; zij werd omstreeks den
jare iSgo geboren ; doch de plaats , waar zij het
eerste Jicht zag , vinde ik nergens vermelJ. On-
der welken naam zij hare rol gespeeld heeft, is
Tnij mede onbekend 5 maar na haar overlijden, kende
men baar onder de namen van catherina ste-
vins of katrina simons. Twintig jaren oud
zijnde , ging zij tot het krijgsmans leven over ,
en dimde zes jaren als soldaat , gevende in de
veroveringen van onderscheidene steden door
Prins maurits, gedurende de jaren 1610 tot i6r4,
vele blijken van hare dapperheid en ligchaams»
krachten alsmede van haren heldinnenmoed.
Jakob, Is Yadcr niets meer van haar be»
kend?
Vader. Alleen dit nog, dat zij,de krijgsdienst
verlaten hebbende, zicli voor eenen steenhouwers
knecht uitgaf, cn als zoodanig , omtrent het jaar
1616, bij de herbouwing van de Vischpoort te
Deventer gearbeid heeft. In manskleederen uit-
gedost , was zij een der voornaamste werklieden ,
en verrigtte zoowel het zwaarste en moeijelijksie
als het ligtste en gemakkelijkste werk. Zij heeft
in alle betrekkingen, waarin .zij gedurende
baar leven geraakte , den maunelijkcn stand vol-
gehouden ; eerst bij hartn dood , die voor-
viel in het jaar löaS, werd het kenbaar