Boekgegevens
Titel: Korte levensbeschrijvingen van eenige der voornaamste Nederlandsche landhelden en heldinnen
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Amsterdam: J.C. van Kesteren, 1834
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1912 G 14
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204316
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Helden (personen), Leergesprekken, Nederland, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte levensbeschrijvingen van eenige der voornaamste Nederlandsche landhelden en heldinnen
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 85 —
Vader. Ik zal u nog meer zeggen, marten !
Ook vreemde vorsten en koningen eerbiedigden
zijne verdiensten, en hadden heni gaarne onder
hunne banieren gezien. Hij werd door koning
karel II tot den rang der aanzienlijkste Edelen
verheven. De keurvorst van Brandenburg had
hem gaarne tot GeneraaUMajoor willen ver-
heffen , zoo hij in zijne dienst overging. En
zelfs lodewijk XIV bood onzen held een rege«
ment Artilleristen, benevens het opperbevel-
hebberschap over zijne krijgsgereedschappen aan ,
met toezegging van een jaarlijksch inkomen
van vijftig duizend gulden, en onder belofte
van ongestoorde godsdienstoefening. Doch alle
aanbiedingen , hoe groot of van wien ook,
Waren te vergeefs j het vaderland en des-
zelfs dienst waren hem boven alles dier-
baar.
Jakob. Nu hooren wij dus niets meer van
dezen grooten man, Vader?
Vader. Alleen dit nog, het lijk van koe-
hoorn is in de kerk van Wijkei, een der
Gaasterlandsche dorpen in de provincie Vries»
land, plegtstatig ter aarde besteld, cn zijn
stoffelijk overblijfsel rust daar in een door zijne
kinderen gesticht praalgraf.
Marten. Het is te bejammeren, dat zulke
helden sterven I
Vader. Zeg dat nivt , marten! want de