Boekgegevens
Titel: Korte levensbeschrijvingen van eenige der voornaamste Nederlandsche landhelden en heldinnen
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Amsterdam: J.C. van Kesteren, 1834
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1912 G 14
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204316
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Helden (personen), Leergesprekken, Nederland, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte levensbeschrijvingen van eenige der voornaamste Nederlandsche landhelden en heldinnen
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 84 —
Marten. Welk een verlies voor het vader-
land!
Vader. Ja, marten ! wel een verlies voor
ons vaderland; blijkbaar, wanneer wij letten op
de aanzienlijke posten, in welke hij geplaatst
was, en op de waardige wijze , waarop hij
dezelve bekleedde. Bij zijnen dood was hij op-
geklommen tot den rang van Luitenant-Gene-
raal van het voetvolk. Generaal der artillerij ,
Gouverneur van Staats—Vlaanderen en de for-
ten langs de Schelde, benevens Directeur—Ge-
neraal der Nederlandsche vestingwerken. En
in al deze gewigtige betrekkingen kenmerkte
zich koehoorn als een waar held; hij was
krijgskundig, dapper, menschlievend en onwan-
kelbaar getrouw aan het vaderland , voor hetwelk
hij alleen leefde.
Jakoe. Zulk een man verdient gewis elks
hoogachting. Vader!
Vader. Die genoot hij ook , jakob 1 's Landi
Achtbare Vaderen waardeerden hem; koning
willem III schonk hem zijn onbepaald vertrou-
wen ; het opperhoofd des legers , de Hertog van
marlborough, noemde hem zijne regterhand,
en het krijgsvolk vloog uit eerbied en hoogach-
ting van zijne hand, als voor eenen tweeden
de ruiter.
Marten. Dit alles hoor ik niet genoegen,
Vader! want onze held was dit alles waar-
dig.