Boekgegevens
Titel: Korte levensbeschrijvingen van eenige der voornaamste Nederlandsche landhelden en heldinnen
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Amsterdam: J.C. van Kesteren, 1834
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1912 G 14
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204316
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Helden (personen), Leergesprekken, Nederland, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte levensbeschrijvingen van eenige der voornaamste Nederlandsche landhelden en heldinnen
Vorige scan Volgende scanScanned page
~ 6 —
Tijandelijlte vuur brengt; maar hij moet in geval
van nood zijn leger ook op eene geschikte wijze
er weder uit weten te brengen. Het eerste , de
soldaten in het midden van een vijandelijk vuur
te brengen, kan gemakkelijk door eencn onbe-i
dachtzamen losbol geschieden, maar het laatste is
het werk van eenen ervarenen krijgsman.
Jakob. Maar, Vader! is het dan eene groote
kunst, uit het veld te gaan loopen ?
Vader. Wij spreken hier niet van eene or«
delooze vlugt, in welke elk zijnen eigenen weg
loopt, en zelfs met wegwerping zijner wape-
nen een goed heenkomen zoekt; maar van cenen
geregelden aftogt, ook wel retireren genoemd.
Wanneer zulk een aftogt geregeld, bedaard
€n zonder verlies van volk en krijgswapenen
geschiedt, dan is dezelve dikwijls een groo»
ter meesterstuk van krijgsbeleid , dan eene over-
winning.
Toen onze dappere DE RtTiTER drie dagen ach-
tereen met leeuwenmoed tegen de Engelschen
gestreden had, koos hij voor de overmagt den af»
togt door het midden der vijandelijke vloot,
en dit bedrijf roemden zelfs zijne vijanden als
eene daad van den grootsten moed en het uit.
stekendste beleid.
De retirerende Aartshertog karel van O os-
tenrijk , schoon op twee kanten door de overwin-
nende Franschen in Itali'é achtervolgd, bragt
ïijn leger zonder veel verlies op het Oostenrijk-'