Boekgegevens
Titel: Korte levensbeschrijvingen van eenige der voornaamste Nederlandsche landhelden en heldinnen
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Amsterdam: J.C. van Kesteren, 1834
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1912 G 14
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204316
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Helden (personen), Leergesprekken, Nederland, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte levensbeschrijvingen van eenige der voornaamste Nederlandsche landhelden en heldinnen
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 83 —
verbaasd over de spoedige biikking van dezelve
voor de wapenen van koehoorn.
Marten. Daar het nog eerst omtrent het
midden des jaars was, zal onze krijgsman voor
den winter nog wel iets ondernomen hebben,
niet waar, Vader ?
Vader. Nog in denzelfden zomer toog hij
met zijne krijgsbenden naar het land van Waas,
len einde de liniën der Franschen, die zich in
genoemde landstreek genesteld hadden, te ver-
breken. Eu ook nu voldeed hij aan de van hem
opgevatte verwachting; bij zijnen eersten aanval
op de buitenste linie, dieef hij den vijand op
de vlugt, en dwong de sterke schans, op den
hoek van St. Anlonius gesticht, zich aan hem
over te geven; voorts verhinderde hij den
Franschen, gedurende het overige van dat
jaar, in die streken iets van belang te onder-
nemen.
Jakob, In het volgende jaar 1704 aal zich
koehoorn wel bij vernieuwing hebben laten gel-
den , ook Vader ?
Vader. Neen, jakob ! want reeds in hci
midden van de derde maand des genoemden
jaars eindigde hij zijne krijgskundige loopbaan
te gelijk met ziju voor het vaderland zoo be-
langrijk leven. Een herhaalde aanval van eene
beroerte deed hem bezwijken , en hij stierf op
den ij'lcu Maart 1704 in den ouderdom vnn
omtrent d/ic en zestig jaren.