Boekgegevens
Titel: Korte levensbeschrijvingen van eenige der voornaamste Nederlandsche landhelden en heldinnen
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Amsterdam: J.C. van Kesteren, 1834
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1912 G 14
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204316
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Helden (personen), Leergesprekken, Nederland, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte levensbeschrijvingen van eenige der voornaamste Nederlandsche landhelden en heldinnen
Vorige scan Volgende scanScanned page
tan Brandenburg veroverd, was weder in de
Jianden der vijanden gevallen, en nu werd liij
derwaarts gezonden, om deze gewigtige vesting te
hernemen.
Jakob. Dit was al wederom geene gemakkelijke
laak , welke koehoorn werd opgedragen.
Vader. En evenwel volbragt hij dezelve in
weinig tijds: in vier dagen was hij aan drie
zijden met zijne loopgraven lot aan den bedekten
weg genaderd; in even zoo veel dagen had hij
al zijne batterijen in gereedheid, en begon op
den avond van den Mei met zijn grof ge-
schut zoo geweldig en zonder ophouden te
spelen, dat de brug, welke de buitenwerken
met de stad vereenigt, geheel verbrijzeld werd ,
en alle gemeenschap den belegerden met de stad
was afgesneden.
Marten. En wat was hier het gevolg van,
Vader?
Vader. Dat hij spoedig de vestingwerken
overmeesterde, op derzelver puinhoopen zijn
eigen geschui planilede , en dc bestormers, die
van de andere zijde de stad naderden, zoo
krachtdadig ondersteunde , dat de bezetting zich
twaalf dagen na het openen der loopgraven, dat
is op den aosien Mei, aan de belegeraars moest
overgeven.
Jakob. Welk eene zegepraal voor koehoorn!
Vader. Deskundigen , die de buitengewone
SLcrklc dezer vermaarde vesting kenden , stonden