Boekgegevens
Titel: Korte levensbeschrijvingen van eenige der voornaamste Nederlandsche landhelden en heldinnen
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Amsterdam: J.C. van Kesteren, 1834
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1912 G 14
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204316
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Helden (personen), Leergesprekken, Nederland, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte levensbeschrijvingen van eenige der voornaamste Nederlandsche landhelden en heldinnen
Vorige scan Volgende scanScanned page
^ iBi —
edelmoedigheid; hij schonk den vijanden, die inj
naar oorlogsgebruik over de kling had kunnen
jagen , lijfsgenade. Zoo is de ware held niet
alleen dapper, maar ook edelmoedig zelfs jegens
zijne overwonnene vijanden. Daarom, mijne zonen!
zoo gij eenmaal in de dienst des vaderlands ge-
roepen wordt j en in den slrij l als overwinnaars
mogt optreden, denkt dan aan koehoorn; zijt
altijd dapper, maar nimmer wreed jegens uwe
cverwonnelingen.
Marten. Wij hopen deze les ter harte te ne-
men, Vader! manr hoe ging het vervolgens met
de Kaj'thuizer schans?
Vader, Deze onderging hetzelfde lot als het
kasteel; binnen vier uren tijds liet koehoorn er
zoo veel bommen in werpen, dat de geheele
schans in brand stond, en de bezetting, thans
eenen gewissan storm voorziende , legde de wape-
nen neder en gaf zich krijgsgevangen.
Jakob. Nu mogt onze held wel een weinig
rust genieten , Vader ?
Vader. De invallende winter gaf hem ook
eenige verpóozing; maar vroeg in de lente van
bet volgende jaar ijo3 was hij öl weder werk-
zaam met het ontwerpen van plannen ler voort*
zetting van den oorlog.
Marten. Waar ging het met koehoorn toen
op los ?
Vader. De stad Bon y eenigen tijd te voren
door onzen held ten behotve van den keurvorst