Boekgegevens
Titel: Korte levensbeschrijvingen van eenige der voornaamste Nederlandsche landhelden en heldinnen
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Amsterdam: J.C. van Kesteren, 1834
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1912 G 14
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204316
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Helden (personen), Leergesprekken, Nederland, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte levensbeschrijvingen van eenige der voornaamste Nederlandsche landhelden en heldinnen
Vorige scan Volgende scanScanned page
— i8ü —
gPDoegzaam voorzien zijnde , besloot bij zich tot
den laatsien man te verdedigen. Onze wakkere
krijgsman voldeed echter getrouw en spoedig aan
de hem opgegevcne taak. Linnen vijf dagen had
hij alles bijeen , wat tot zijne onderneming noo-
dig was, één enkele nacht was voor hem ge-
noegzaam , om de loopgraven op twee onder-
scheidene plaatsen te openen en tot aan den be-
dekten weg van hel kasteel voort te zetten.
Reeds twee dagen daarna maakte hij eenen aan-
vang met het bombardement, en beschoot het
kasteel met veertig stukken kanon en twaalf
mortieren; gaande daarin onophoudelijk cn met
zoo veel geweld voort, dat er binnen drie dagen
niet alleen twee magazijnen met al den grooten
voorraad van buskruid en bommen in den brand
vlogen ; maar ook bijna al de krijgsgereedschap-
pen vernield, en de wallen op onderscheidene
plaatsen omvergeworpen werden.
Jakob. Waarlijk een bombardement, daar men
van schrikken en beven moet; maar hoe ging het
verder. Vader?
Vader. Koehoorn begreep, dat het nu zaak
was, om eenen algemeenen aanval op het meer
dan half verwoeste kasteel te doen, en deze
geschiedde onder zijne aanvoering met zulk een
geweld , dat hetzelve i n weinig tijds in zijne
magt was. Groot was de schat, die hem hier in
handen viel ; zij werd op meer dan 200,000
gulden berekend. Maar grooter was nog zijne