Boekgegevens
Titel: Korte levensbeschrijvingen van eenige der voornaamste Nederlandsche landhelden en heldinnen
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Amsterdam: J.C. van Kesteren, 1834
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1912 G 14
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204316
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Helden (personen), Leergesprekken, Nederland, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte levensbeschrijvingen van eenige der voornaamste Nederlandsche landhelden en heldinnen
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 179 —
gen bij dc siad Luik , inei oogmerk, era dezel-
ve, benevens het kasteel en de vermaarde Kart-
huizer schans , in bezit te nemen.
Jakob. Zal Vader ons ook iels van Luik
zeggen ?
Vader. Luik is eene groote en welversterkte
stad, in de provincie van dien naam, gelegen
aan do Maas , ter plaatse waar de Ourthe in de
genoemde rivier valt. De stad zelve ligt in een
aangenaam dal, tusschen twee bergen, de St,
TValburgsberg, die de hoogste is en het sterke
kasteel heeft , ligt ten noorden, de andere ten
oosten. Een gedeelte der stad Luik ligt op een
eiland in de Maas , en de onderscheidene dee-
len zijn door middel van zeventien bruggen aan
elkander verbonden. De voormalig« vestingwer-
ken zijn voor een gedeelte gesloopt ; maar hel
kasteel is op nieuw versterkt, en dit zal wel-
ligt in den legenwoordigen staat van zaken ook
wel het geval met de gesloopte vestingwerken
worden. Men schat thans het getal der inwoners
op omtrent 5o,ooo.
Marten. Bereikte koehoorn zijn oogmerk.
Vader ?
Vader. Ja, en wel op eene roemvolle wijze,
marten! zoodra het leger der bondgenooten te-
gen Luik optrok, verliet de koinmandant met
zijne iwaalf bataljons de stad ; maar piaatsle aclit
van dezelve in het kasteel, en de vier overige
op de Karthuizer schans, en van allen voorraad