Boekgegevens
Titel: Korte levensbeschrijvingen van eenige der voornaamste Nederlandsche landhelden en heldinnen
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Amsterdam: J.C. van Kesteren, 1834
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1912 G 14
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204316
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Helden (personen), Leergesprekken, Nederland, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte levensbeschrijvingen van eenige der voornaamste Nederlandsche landhelden en heldinnen
Vorige scan Volgende scanScanned page
- 17» -
Marten. Hoe kwam dat zoo. Vader?
Vader. Men omving lijding in liet leger, dat
de buitengewone sterke vesting Landau door
de troepen van den Roomschen Koning jose«
PHüs op de Franschen veroverd was. Dit be«
rigt, zoo aangenaam als belangrijk voor de bond«
genooten , deed den opperbevelhebber, den Piins
van JSassau-Saaibrück , besluiten, om ter eere
van deze overwinning het leger tot driemalen
toe te laten vuren uit het klein geweer , en de
vestingen der stad even zoo veelmalen uit het
grof geschut te begroeten. De belegerden binnen
Venlo, deze onverwachte en zoo algemeene kan»
nonnade vernemende, twijfelden geen oogenblik ,
of dezelve was het lecken tot eenen geweldigen
storm, en deze niet durvende afwachten,
gaven zij de stad spoedig bij verdrag over.
JAiOB. Dat ging dus gemakkelijk. Vader!
Maar waar ligt de stad Landau ?
Vader. Deze sterke vesting is gelegen in het
Beijersche district van denzelfden naam, niet
ver van de Fransche grenzen. Zij vormt eenen
regelmatigen achthoek , heeft zware bolwerken ,
die door breede grachten omringd worden,
voorts twee poorten , eene groote paradeplaats,
benevens bomvrije barakken tn magazijnen.
Marten. Waren de krijgsbedrijven van koe-
hoorn voor dal jaar tóen geëindigd, Vader?
Vader. Neen, marien ! op hoog bevel ging
hij met zijne keurbenden nog eeu bezoek alh'g»