Boekgegevens
Titel: Korte levensbeschrijvingen van eenige der voornaamste Nederlandsche landhelden en heldinnen
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Amsterdam: J.C. van Kesteren, 1834
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1912 G 14
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204316
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Helden (personen), Leergesprekken, Nederland, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte levensbeschrijvingen van eenige der voornaamste Nederlandsche landhelden en heldinnen
Vorige scan Volgende scanScanned page
-176-
van den tijd, nog meerder konden versterkt
worden.
Marten. Waartoe dat, Vader ! vreesden onze
voorouders al weder voor oorlog ?
Vader. Ja , marten ! de heersclizucht van den
Franschen Koning lodewijk XIV maakte lien
beducht voor eenen nieuwen oorlog, en de on-
dervinding leerde, dat zij in dezen niet mis ge—
zien hadden.
Jakob. De Luitenant - Generaal koehoorn
vclbragt zeker zijnen last, niet waar. Vader?
Vader. Ja, jakob 1 hij bezigtigde de vesting-
werken van Groningen , Koevorden, Nijmegen,
Bergen op den Zoom en meer andere plaatsen,
cn de plannen tot meerdere versterking van
dezelve, door hem bij den Raad van State
ingeleverd, verwierven eene algemeene goed-
keuring.
Marten. Wat gebeurde er toen verder,
Vader ?
Vader. De reeds voorziene oorlog met Frank'
rijk werkelijk daar zijnde, werd koehoorn aan
het hoofd van 10,000 man in de maand April
des jaars 1702 uitgezonden, om Vlaanderen te
dekken en tegen de aanrukkende Fransche leger-
magt te verdedigen.
Jakob. En ook nu was hij weder de vorige
held , niet waar , Vader ?
Vader. Dat toonde hij spoedig, door het
veroveren der sterke forten St. Donatus en