Boekgegevens
Titel: Korte levensbeschrijvingen van eenige der voornaamste Nederlandsche landhelden en heldinnen
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Amsterdam: J.C. van Kesteren, 1834
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1912 G 14
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204316
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Helden (personen), Leergesprekken, Nederland, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte levensbeschrijvingen van eenige der voornaamste Nederlandsche landhelden en heldinnen
Vorige scan Volgende scanScanned page
- 17» -
verlicvcn. Voorts vereerde hem Koning willem
een regement Nederlandsch voetvolk , hetwelk
naar zijnen naam genoemd werd; hem tevens
vrijheid verleenende , om het zijne, over hetwelk
hij tot nu toe het bevel had gevoerd , aan zijnen
oudsten zoon op te dragen.
Marten. Welk eene eer , en wat een genoe-
gen voor koehoorn! nu waren vader en zoon
beide Generaals,
Vader, De edelmoedige man offerde hier zijn
eigenbelang gewillig op aan de belangen des va-
derlands. Hij was overtuigd, dat zijn zoon, nog
een jongeling zijnde, voor dien gewigtigen post
als Generaal niet berekend was , en daarom wees
hij dit koninklijke gunstbewijs eerbiedig en be-
leefdelijk van de hand; ziende liever, dat zijn
zoon, door eene regelmatige opklimming van
rangen, tol de ware volkomenheid gebragt werd,
len einde naderhand het vaderland des te beter
van dienst te kunnen zijn.
Jakob. Z/lk eene handelwijze mag met regt
vaderlandsliefde genaamd worden.
Vader. Wel gezegd, jakob ! doch laat ons
koehoorn in zijne verdere werkzaamheden gade-
slaan. Niet lang na de verovering van Namen
ontving hij last van het Gouvernement, om de
vestingwerken van de afzonderlijke Nederland-
. sehe gewesten naauwkeurig op te nemen , en de
I noodige ontwerpen en afteekèningen le maken,
naar welke dezelve, volgens de behoefte