Boekgegevens
Titel: Korte levensbeschrijvingen van eenige der voornaamste Nederlandsche landhelden en heldinnen
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Amsterdam: J.C. van Kesteren, 1834
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1912 G 14
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204316
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Helden (personen), Leergesprekken, Nederland, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte levensbeschrijvingen van eenige der voornaamste Nederlandsche landhelden en heldinnen
Vorige scan Volgende scanScanned page
— ly/f —
IsanonncD, ca deze is de eersle veldslag , bij
welken in de gescbiedenis van bet kanon ge-
waagd wordt. Ook gebruikten in i34o de En»
gelschen reeds het grof geschut (*).
Jakob. Maar de soorten ven het geschut en
deszelfs behandeling zijn naderhand veel ver-
meerderd en verbeterd , niet waar , Vader ?
Vader. O ja, jakob! in alles wat het krijgs-
wezen betreft heeft men van tijd tot tijd groote
veranderingen en verbeteringen gemaakt. Otn
slechts dit alleen nog te noemen: serpieux de
tiellevielle , Maarschalk van Frankrijk, was
de eerste die het doelmatig gebruik der land-
kaarten bij de legers invoerde. Toen in het
jaar iSSa Koning henüRIK II met zijn beir, bij
Spiers gelegerd, tot den aftogt besloot, ontstond
er eenig verschil onder de legerhoofden over
den weg, dien men nemen zoude ; de Maarschalk
toonde op 'zijne landkaart den loop van den
Rijnstroom en van den weg, dien men volgen
moest; de Koning viel hem bij, zeggende:
« TVat de zeeman het kompas is , dat zijn de
cc landkaarten voor den soldaat."
Keeren wij nu na dit uitstapje tot onzen held
koehoorn terug. JSiet lang na de herwinning
van Namen, werd hij tot Luitenant-Generaal
van het voetvolk tn Oppervesting-Bouwmeestei
(") Zie hanucmAH, Dageerhaal fan eene reis naar Maroeco
bladz. 83.