Boekgegevens
Titel: Korte levensbeschrijvingen van eenige der voornaamste Nederlandsche landhelden en heldinnen
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Amsterdam: J.C. van Kesteren, 1834
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1912 G 14
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204316
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Helden (personen), Leergesprekken, Nederland, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte levensbeschrijvingen van eenige der voornaamste Nederlandsche landhelden en heldinnen
Vorige scan Volgende scanScanned page
gering. Hij moet geen vreemdeling in de Na»
tuur- Aardrijks- cn Geschiedkunde zijn ; ook
moet hij dc Wis- en Vestingbouwkunde goed
verstaan J terwijl hij tevens in alle militaire
exercitiën en vooral in de veldtaktiek zeer erva-
ren moet zijn. Het noodzakelijke van dit alles
kunt gij bij een weinig nadenken gemakkelijk be-
grijpen , zonder dat ik zulks in de bijzonderhe»
den behoef aan te tooiien.
Jakob. Het genoemde is mij duidelijk ge-
noeg, Vader! maar is ook de tweede bijzonder-
heid, welke harten heeft opgegeven, in eenen
held noodzakelijk ?
Vader. Builen twijfel, jakob! het is immers
niet genoeg, dat een krijgsbevelhebber alle mili-
taire talenten bezit, oiu zijne vijanden met beleid
te kunnen bevechten; neen! bij een kundig
hoofd , moet hij ook een regtschapen hart bezit-
ten ; dapperheid , moed en goede trouw moeten
hem bezielen, zoodat hij te allen tijde, en
waar het vereischt wordt, den vijand durft te
staan, en mei onverschrokkenheid onder do oogen
te zien.
Marten. Ik geloof niet. Vader! dat de dorde
hoedanigheid , welke ik als een vereiachte in eenen
held heb opgegeven , voor onzen jakob ceuig
bewijs noodig heeft.
Vader. In het minst niet, makten! want uw
broeder zal gaarne toesiemmen , dat het niet ge*
noeg is , dat een veldheer zijn krijgsvolk in hvl
i