Boekgegevens
Titel: Korte levensbeschrijvingen van eenige der voornaamste Nederlandsche landhelden en heldinnen
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Amsterdam: J.C. van Kesteren, 1834
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1912 G 14
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204316
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Helden (personen), Leergesprekken, Nederland, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte levensbeschrijvingen van eenige der voornaamste Nederlandsche landhelden en heldinnen
Vorige scan Volgende scanScanned page
- 17» -
Marten. Dus liad hij toen geen gebrek aan
kruid en lood, zoo als drie jaren vroeger.
Jakob. Dat is duidelijk genoeg gebleken,
marten ! maar, Vader! hoe bemagtigde men vóór
dien tijd, toen men nog geen kruid of lood had,
zulke sterke steden ?
Vader. Dit geschiedde met veel moeite en
meestal zeer langzaam ; bij voorbeeld , somtijds
met geweld, door het verbrijzelen der muren
met stormrammen , houwelen , mookhamers en
andere breekgereedschappen ; somtijds door met
stormladders de muren al vechtende te beklim-
men ; ook wel door verraad , zoodat de stad op
eene heimelijke wijze aan den vijand werd over-
gegeven , of door krijgslist, waardoor de vijand
zich op eene bedekte wijze den toegang tot de
stad wist te banen, en ook dikwijls door middel
eener uithongerende belegering.
Marten. Ik heb wel eens gehoord, dat men
reeds in het midden der veertiende eeuw het
kanon gebruikte. Is dit zoo. Vader?
Vader. Wie zal dit juist en met zekerheid
bepalen, marten t Volgens een vrij algemeen
gevoelen , heeft de monnik barthold svvartz te
Mentz, in het jaar i355 eerst bij toeval de
zamenstelling en menging van htt buskruid ont-
dekt j schoon auderen verzekeren, dat de ilfoo-
icn er de £erste uitvinders van zijn. Toen zij
in den jare i336 bij dc rivier Salade door de
Spanjaarden geslagen werden, hadden zij reeds