Boekgegevens
Titel: Korte levensbeschrijvingen van eenige der voornaamste Nederlandsche landhelden en heldinnen
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Amsterdam: J.C. van Kesteren, 1834
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1912 G 14
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204316
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Helden (personen), Leergesprekken, Nederland, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte levensbeschrijvingen van eenige der voornaamste Nederlandsche landhelden en heldinnen
Vorige scan Volgende scanScanned page
- 172 -
Vader. Dat is zoo, jakob ! maar de Fran-
schen bleven er geene bezitters van; want drie
jaren later werd hun de stad en het kasteel,
door het beleid en de dapperheid van koehoorn ,
weder onlnoinen , en aan de zijde der Staten
gebragt.
Marten. Dat was wederom een heldenbedrijf
van onzen koehoorn , Vader ?
Vader. Ja in waarheid een heldenbedrijf,
marten ! vooral wanneer men opmeikt, dat de
Franschen, gedurende den tijd van drie jaren,
de stad cn hft kasteel zoo versterkt hadden, dat
men dezelve voor onoverwinnelijk hield. Van
daar dat zij zich niet ontzagen, om boven eene
der stads poorten het hoovaardig opschrift te
stellen: « Deze stad han wel overgegeven,
• maar niet overwonnen worden.^'
Jakob. Maar koehoorn overtuigde hen van
het tegendeel, ook Vader ?
Vader. Ja, jakoe ! nadat het opperbewind
over het beleg geheel aan hem was opgedragen ,
begon hij eerst de stad en vervolgens het kasteel
aan te vallen op punten en plaatsen, waar de
vijand het geheel niet verwachtte. Ook liet hij de
menigte zijner mortieren, kartouwen en kanon-
nen met zulk een donderend geweld brullen ,
dat wallen en muren gebeukt werden, cn de
vijand genoodzaakt werd , het vaandel ter over-
gave op le steken.