Boekgegevens
Titel: Korte levensbeschrijvingen van eenige der voornaamste Nederlandsche landhelden en heldinnen
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Amsterdam: J.C. van Kesteren, 1834
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1912 G 14
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204316
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Helden (personen), Leergesprekken, Nederland, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte levensbeschrijvingen van eenige der voornaamste Nederlandsche landhelden en heldinnen
Vorige scan Volgende scanScanned page
— IJl —
Marten. Dat was vereerend voor koehoorn,
Vader!
Vader. Ja, wel vereerend ; maar neg vrij
wat meer vereerend , toen kort daarna , in het
jaar 1692, hij eene herhaalde belegering van
Namen , de deugdelijkheid van zijnen arbeid bij
Ondervinding bleek.
Jakob. Hoe zoo dan , Vader ?
Vader. Niettegenstaande de Franschen met
een sterk leger de stad van bijna alle kanten
omsingelden , en bij herhalingen zwaar bestorm»
den , zoo hield koehoorn het met eene ongelijk
kleinere magt verscheidene dagen vol, en
nog zoude hij de vesting niet hebben behoeven
over te geven , zoo hij zelf niet gewond ware
geworden, en geen gebrek aan kruid en lood
hadde moeten ondervinden.
Marten. Dat was de proef op de som,
Vader !
Vader. Na de inneming der stad betuigde
de krijgskundige vaueau, die het beleg gekom«
mandeerd had, aan koehoorn, dat de vesting
zoo uitnemend versterkt en voortreffelijk verde-
digd was, dat hij zevenmaal zijne batterijëu had
veranderd, eer hij het wagen durfde , om eenen
aanval te doen.
Jakob. Ja maar, Vader! niettegenstaande al
dien lof cn die dapperheid, het sterke iVa»
men was verloren , en in handen der vij-
anden !