Boekgegevens
Titel: Korte levensbeschrijvingen van eenige der voornaamste Nederlandsche landhelden en heldinnen
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Amsterdam: J.C. van Kesteren, 1834
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1912 G 14
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204316
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Helden (personen), Leergesprekken, Nederland, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte levensbeschrijvingen van eenige der voornaamste Nederlandsche landhelden en heldinnen
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 69 —
vermaarde VAun.VU, Frankrijks grootste ves-
tingbouwraeester verklaarde, nooit zulk een
uitmuntend werk over de vestingbouw gezien te
hebben. Kort na deszelfs uitgave werd het in
de Franschc , Engelsche ea Hoogduitsche taal
overgezet.
Marten. Zullen wij nog meer van zijne krijgs-
bedrijven hooren, Vader?
Vader. Ja, marten! heerlijk blonken zijne
kunde en dapperheid uit in de belegeringen van
de steden Keizersweerd en Bon , welke zonder
zijn krijgsbeleid en moed , nooit in de magt
van den keurvorst van Brandenburg zouden ge-
valllen zija , en voor welke dienst gemelde Vorst
oan koehoorn zijnen openlijken dank betuigde.
Jakob. Waar liggen de twee genoemde ste-
den , Vader ?
Vader. Zie hier, jakob ! daar ligt Keizers»
weerd aaa den liijn; het is een Pruissisch
stadje met ruim 1200 inwoners. En hier is Bon^
mede gelegen aan den Rijn, eene eertijds zeer
versterkte stad met lo^ooo inwoners, en tot
Pruissen behoorende.
Marten. Heeft Vader nog meer van dezen
held te verhalen ?
Vader. O ja, mrten! hij is nog niet aan
liet einde zijner krijgskundige loopbaan. In den
veldslag bij Fleurij y van welken wij iu l»et leven
van fagel reeds gesproken hebben , verrigtte
KOEnoORN mede wonderen van dapperheid. Met