Boekgegevens
Titel: Korte levensbeschrijvingen van eenige der voornaamste Nederlandsche landhelden en heldinnen
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Amsterdam: J.C. van Kesteren, 1834
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1912 G 14
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204316
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Helden (personen), Leergesprekken, Nederland, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte levensbeschrijvingen van eenige der voornaamste Nederlandsche landhelden en heldinnen
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 68 —
ïijn leven altijd dankbaar erkend, en toen hij
eenige jaren later bij Bergen op den Zoom den
bedekten weg, door welken de stad met de
buitenwerken vereenigd wordt, voltooid had,
noemde hij denzelven ter eere van zijnen oom,
het Pullenius.
Jakob. Was koehoorn al vroeg in de krijgs.
dienst. Vader?
Vader. Omtrent veertien jaren cud zijnde,
ging hij in *sLands dienst, en in zijn zestiende
jaar ontving hij reeds den rang van Kapitein.
Marten. Dat was spoedig gevorderd , Vader ?
Vader, Dat was het gevolg van zijne zeldzame
kundigheden en zijn uitnemend gedrag, waar-
door hij een voorbeeld was voor alle officieren,
die met hem omgingen. Ook bleek het spoedig,
dat men in zijne bevordering zich niet vergist
had; want in de belegering van Maastricht,
zoowel als in de veldslagen bij Sennel, Gastel
en St, Dénijs , gaf hij de voortreffelijkste proe-
van van zijne krijgskunde en dapperheid. Van
hier, dat hij ook kort daarna tot Kolonel van
twee bataljons voetvolk , Nassau—Vriesland ge-
heeten, benoemd werd.
Jakob, Dus was koehoorn al vroeg een be-
langrijk en nuttig krijgsman in het oorlogsveld ,
Vader ?
Vader. Hij was ook no^ op eene andere wijze
nuttig, jakob ! want hij gaf een boek in druk
over de vestingbouwkunde, van hetwelk dc