Boekgegevens
Titel: Korte levensbeschrijvingen van eenige der voornaamste Nederlandsche landhelden en heldinnen
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Amsterdam: J.C. van Kesteren, 1834
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1912 G 14
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204316
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Helden (personen), Leergesprekken, Nederland, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte levensbeschrijvingen van eenige der voornaamste Nederlandsche landhelden en heldinnen
Vorige scan Volgende scanScanned page
- 16; ~
ziju zotnerVL'rhiijf koos, vond hij geschikie ge-
legenheid, om zijne verkrcgene kundigheden in
beoefening te brengen , en dat hielp hem in het
bijzonder.
Marten. Hoe dan. Vader? hij was immers
nog niet in 's Lands dienst getreden.
Vader. Op een heuvelachtig en toen nog on»
bebouwd veld , in de nabijheid van Bergum ge»
legen, .begon hij met het aanleggen van vesting-
werken, het opwerpen van wallen, het maken
van loopgraven en van alles, wat er verder tot
de vestingbouwkunde vereischt wordt. En hoe-
wel dit alles het spel zijner jeugd was , bewon-
derden zaakkundigeu des jongelings buitengewo-
ne bekwaamheid en arbeid, terwijl zij iu
hem een groot vestingbouwkundige te gemoct
zagen.
Jakob. Ik ben verlangende, om zijne verdere
werkzaamheden van Vader te hooren.
Vader. Zijn oom bernardds püLLENIDS , toen-
maals Hoogleeraar in de wis- en vestingbouw»
kuude te Franeher, nam hem onder zijn op-
zigt, en zoo wel door eigene oefening als door
het grondig ouderwijs van dezen vermaarden
man, werd hij spoedig in staat, om zichzelven
verder te volmaken , en een der grootste vesting»
bouwkundigen zijner eeuw te worden.
Marten. Hij had derhalve groote vcrpligting
aan zijnen oom.
Vader. Dlzc heeft koeuoorn ook in geheel