Boekgegevens
Titel: Korte levensbeschrijvingen van eenige der voornaamste Nederlandsche landhelden en heldinnen
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Amsterdam: J.C. van Kesteren, 1834
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1912 G 14
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204316
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Helden (personen), Leergesprekken, Nederland, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte levensbeschrijvingen van eenige der voornaamste Nederlandsche landhelden en heldinnen
Vorige scan Volgende scanScanned page
- 4 -
DKRT van thieken, binnen tien lijd van iwee
uren afhandig gemaal^t.
Jakob. Is dit waarlijk zoo. Vader!
Vader. Ja, jakob! want deze beide vestingen
zijn door dc Nederlanders bij verrassing ingeno»
men. En al is eene vesting nog zoo sterk, in*
dien het krijgsvolk niet waakzaam , dapper en
getrouw is , baat de sterkste fortificatie niets.
Marten. Juist, Vader ! helden moeten er
zijn , zal in geval van oorlog liet vaderland be-
vrijd, en zullen de vijanden overwonnen worden.
Jakob. Ciij spreekt daar van helden, marten!
maar wien noemt gij eenen held?
IMauten. Zulk eenen krijgsman, die voorzien is
met de noodige kundigheden om te kunnen strij-
denj die moeds genoeg bezit, om zijne vijanden
te durven bestrijden 5 die in geval van noodzake-
lijkheid , in de beste orde en met het minste
verlies van volk , het slagveld weet te ontruimen,
en die als overwinnaar edelmoedig is jegens zijne
vijanden.
Jakob, Dat hebt gij van u-zeiven niet,
marten !
Vader. Dit doet hier niels af, jakob! het^
geen uw broeder daar gezegd heeft, is zeer juist;
want een waar held moet in de eerste plaats
krijgskundig zijn, dat Is, hij moet al de be-
kwaainheden van eenen bevelvoereuden krijgsman
bezitten 3 en deze kundigheden zijn niet weinig af