Boekgegevens
Titel: Korte levensbeschrijvingen van eenige der voornaamste Nederlandsche landhelden en heldinnen
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Amsterdam: J.C. van Kesteren, 1834
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1912 G 14
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204316
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Helden (personen), Leergesprekken, Nederland, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte levensbeschrijvingen van eenige der voornaamste Nederlandsche landhelden en heldinnen
Vorige scan Volgende scanScanned page
— ia63 —
Jakcb. Eq was toen zijne krijgslundige loop-
baan geëindigd , Vader ?
Vader, Neen , jakob ! want bij de verovering
van bet sterke Doornik, bij de inneming van de
vesting Bouchain cn in de veldslagen van Ra*
millies en Malplaqutt toonde bij bij vernieu-
wing zijn krijgsbttleid en zijnen heldenmoed.
Marten. Waar liggen deze plaatsen. Vader?
Vader. Zie hier ligt Doornik in de provincie
Henegonwen, digt bij de grenzen van Frankrijk,
Deze stad was reeds van cuds eene sterke vesting;
zij wordt bewaterd door de Schelde , die er mid-
den door stroomt. Hier ligt Bouchain ia het
zoogenoemde Fransche Henegouwen, eertijds
meer versterkt dan tegenwoordig. Verder op ligt
Malplaquet in hel Departement van het Noor*
den', het is een Fransch dorp met ruiin 1200
inwoners en heeft uitgestrekte velden. Ramil*
lies is een Belgisch dorp met ruim 5oo inwo-
ners , gelegen in de provincie Zuid-Braland,
en door onderscheidene veldslagen in de geschie-
denis bekend.
Jakob. Vernemen wij nog meer van onzen
held , Vader ?
Vader. .Nog met een enkel woord dit weinige
van zijne laatste krijgsverrigtingen in den jare
1712. Na de inneming van Bouchain rukte hij
met zijn leger voorwaarts naar Quesnoi, eene
sterke vesting, mede in Fransch-Henegouv/en
gelegen, cn na een beleg van weinig dagen nood-
ii. *