Boekgegevens
Titel: Korte levensbeschrijvingen van eenige der voornaamste Nederlandsche landhelden en heldinnen
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Amsterdam: J.C. van Kesteren, 1834
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1912 G 14
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204316
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Helden (personen), Leergesprekken, Nederland, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte levensbeschrijvingen van eenige der voornaamste Nederlandsche landhelden en heldinnen
Vorige scan Volgende scanScanned page
— i6o —
hier dan ook , dat onze held , toen hij zag , dat
men zijnen goeden raad iq den wind sloeg en
hem zelfs overal dwarsboomde , aan hunne Hoog-
mogende, de Algemeene Staten verlof ver-
zocht, om Portugal te mogen verlaten, en naar
het vaderland terug te keeren.
Marten. Verkreeg hij verlof. Vader?
Vader. Ja , marten ! doch eer onze held het
gevraagde verlof ontving, besloot men tegen
zijnen wil om Badaj'oz te belegeren. De Koning
op zekeren tijd met fagel alleen zijnde, sprak
hem in dezen minzamen toon aan. « Ik weet,
« Heer Generaal! dat de belegering van Bada.
m joz niet met uwe gevoelens overeenstemt; maar
« ik word genoodzaakt mijne toestemming te
« geven , en ik verzoek, dat gij er daarom ook in
« bewilligt."
Jakob. Dat was wel zeer vriendelijk van den
Koning.
Vader. Even zoo beleefdelijk was ook het
antwoord van den Heer fagel: » Sire! uwer
« Majesteits verkiezing is voor mij eene wet j
■ doch ik voorzie, dat deze onderneming niet
m gelukkig zal afloopen." En even zoo als fagel
voorspeld had , gebeurde het.
Marten. De Heer fagel had er toen niets
meer mede te maken; hij wachtte immers op zijn
ontslag , niet waar , Vader ?
Vader. Zoo lang hij dit niet bekomen had ,
was hij nog in werkelijke dienstj doch terwijl