Boekgegevens
Titel: Korte levensbeschrijvingen van eenige der voornaamste Nederlandsche landhelden en heldinnen
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Amsterdam: J.C. van Kesteren, 1834
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1912 G 14
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204316
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Helden (personen), Leergesprekken, Nederland, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte levensbeschrijvingen van eenige der voornaamste Nederlandsche landhelden en heldinnen
Vorige scan Volgende scanScanned page
— I59 -
vereenigde leger opgedragen aan den Marquis
DAS MINAS, en onder hem kommandeerden de
Generaals GALLOWNAi namens Engeland, COR-
SUNA namens Portugal, en FAGEL namens de
Vereenigde Nederlanden, en wel zoo , dat de
genoemde drie Generaals week om week onder
DAS MINAS het bevel zouden voeren.
Marten. En nu ging het op de Spanjaarden
los , Vader? .
Vader, Na het ontwerpen van onderscheidene
plannen, werd de veldtogt volgens het ontwerp
van den Luitenant-Generaal fagel geopend, en
men begon de belegering van Valence, de be-
zetting verdedigde zich dapper; maar juist in de
week, toen fagel het bevel voerde, werd de
stad stormenderhand ingenomen. Van hier rukte
het leger op dc oude en wel versterkte stad
Albuquerque, die ook grootendeels door bet
beleid en den heldenmoed van fagel bemagtigd
werd, en over welke veroveringen hij in de
vleijendste bewoordingen de koninklijke goedkeu-
ring ontving.
Jakob. Welke overwinningen behaalde onze
held al verder , Vader ?
Vader De oorlog tegen Spanje werd niet
naar wensch voortgezet ; valsche staatkunde ,
familiebetrekkingen, eigenbelang eu wangunst je-
gens den krijgskundigen en dapperen Nederlan-
der fagel , waren oorzaken , dat de overwinnin-
gen niet naar eisuh werden achtervolgd. Van