Boekgegevens
Titel: Korte levensbeschrijvingen van eenige der voornaamste Nederlandsche landhelden en heldinnen
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Amsterdam: J.C. van Kesteren, 1834
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1912 G 14
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204316
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Helden (personen), Leergesprekken, Nederland, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte levensbeschrijvingen van eenige der voornaamste Nederlandsche landhelden en heldinnen
Vorige scan Volgende scanScanned page
-- i56 —
storite dezelve op den vijand in, wist van geen
pardon geven noch nemen, en rigite alzoo eene
groote slagting aan.
Jakob. Msar, Vader! waarover hadden wij
toen oorlog met de Franschen?
Vader. Dit was de zoogenaamde successie»
oorlog. Er was onder de Mogendheden twist
over de troonsopvolging in Spanje, en buiten
dien twist konden, zoo het scheen, de Staten
niet blijven , en alzoo werden de Franschen
onze partij. Het voortduren van dezen oorlog
was dan ook de reden, dat de Luitenant-Ge-
neraal fagel naar Portugal vertrok, om mede
het opperbevel te voeren over het Nederland-
sche leger, hetwelk reeds in Portugal was aan-
gekomen , om in vereeniging met de Engelschen
en Portugezen in Spanje te trekken.
Marten. Dit konde zeer gemakkelijk geschie-
den; dewijl Portugal en Spanje naast aan elkan-
der liggen , niet waar , Vader ?
Jakob. Zal Vader ook iets van deze twee lan-
den zeggen ?
Vader. Ja, jakob ! maar ook niets meer dan
tot opheldering van mijn verhaal noodig is,
anders zoude onze zamenspraak te uitvoerig
worden. Legt dan , kinderen! de landkaart
van ons werelddeel voer u en let op het vol-
gende :
Spanje en Portugal maken te zanien één groot
schiereiland uit, grenzende voor een gedeelte