Boekgegevens
Titel: Korte levensbeschrijvingen van eenige der voornaamste Nederlandsche landhelden en heldinnen
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Amsterdam: J.C. van Kesteren, 1834
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1912 G 14
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204316
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Helden (personen), Leergesprekken, Nederland, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte levensbeschrijvingen van eenige der voornaamste Nederlandsche landhelden en heldinnen
Vorige scan Volgende scanScanned page
/
radeplaats, en volgden hunnen vader naar de vro*
ning der familie, bij welke zij te huis waren.
Na den middagmaaltijd deden zij eene wandeling
rondom de stad, zoodat zij de hooge wallen, de
dikke muren, de breede grachten , de puntige
rondeelen en het groot aantal der vuurmonden,
die van tusschen de borstweringen uitstaken, van
alle kanten konden opnemen. Het aanschouwen
van al deze voorwerpen , gevoegd bij hetgene zij
des morgens bij de groote wapenschouwing had-
den gezien, vervulde deze jonge knaapjes met
Geren moed, en deed^ het volgende gesprek
ontstaan tusschen den vader en zijne twee
zoontjes.
Jakob. Deze vesting is onoverwinbaar , Vader!
Marten. Waarom, JAKOB ! daar zijn wel ves-
tingen ingenomen, sterker dan deze.
Jakob. Welke vestingen dan , marten ?
Marten. Ouder andere de sterke vesting
üieda, welke door middel van een turfschip,
dat maar weinig krijgslieden aan boord had , door
Prins mAURITS werd bemagtigd.
Jakob. Ja, lieve marten! dit is een enkel
geval en bewijst in het algemeen niet.
Marten. Wilt gij nog een voorbeeld ? de
sterke vesting Koeverden , die de Munsterschen
in het jaar löja liaddeu 'ingenomen, werd hun
het volgende jjar, door de kunde en dapperheid
van den Koeverdenschen schoolmeester, mein-