Boekgegevens
Titel: Korte levensbeschrijvingen van eenige der voornaamste Nederlandsche landhelden en heldinnen
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Amsterdam: J.C. van Kesteren, 1834
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1912 G 14
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204316
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Helden (personen), Leergesprekken, Nederland, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte levensbeschrijvingen van eenige der voornaamste Nederlandsche landhelden en heldinnen
Vorige scan Volgende scanScanned page
— I52 -

begroot thans het getal der inwoners op ruim
aojooo; ook is deze plaats wegens verscheidene
krijgsgebeurtenissen in onze vaderlandsche ge-
schiedenis zeer vermaard.
Marten. En deze stad werd dtor eene sterke
magt belegerd, doch door fagel dapper verde-
digd, niet waar, Vader?
Vader. Ja, marten! een leger van honderd
duizend Franschen, voorzien van allerlei soor-
ten van krijgsgereedschappen , en aangevoerd
door den Koning, den Kroonprins en de voor-
naamste krijgskundigen uit Frankrijk, rukte
tegen Bergen aan, belegerde en bombardeerde
hetzelve op eene verschrikkelijke wijze; doch
bet werd door den Brigadier fagel en den
Prins bergdes met leeuwenmoed verdedigd.
Na de verovering van eenige buitenwerken, liep
de vijand in éénen nacht zeven malen storm; maar
werd ook even zoo veel malen met groot verlies
afgeslagen.
Jakob. De stad ging dus niet aan den vijand
over. Vader?
Vader. De HoUandsche bezetting had niet
alleen met eenen magtigen vijand van buiten,
maar tevens ook met eenen nog ergeren vijand van
binnen te strijden. De inwoners, door de gees-
telijken opgestookt , liepen te wapen , en wilden
de verdediging der stad niet langer dulden.
Dit noodzaakte den bevelhebber, eene eervolle
kapilulaüe te sluiten, en de slad na een