Boekgegevens
Titel: Korte levensbeschrijvingen van eenige der voornaamste Nederlandsche landhelden en heldinnen
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Amsterdam: J.C. van Kesteren, 1834
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1912 G 14
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204316
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Helden (personen), Leergesprekken, Nederland, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte levensbeschrijvingen van eenige der voornaamste Nederlandsche landhelden en heldinnen
Vorige scan Volgende scanScanned page
—■ i5o —
•van den linkervleugel bemerkende, deed aanstonds
zijn bataillon een vierkant [carri) fortneren,
hetwelk door al de overige bevelhebbers spoedig
gevolgd werd. De onderscheidene afdeelingen
nu aan alle kanten front gemaakt hebbende,
lieten de vijandelijke ruiterij tot op eenen kleinen
afstand naderen, cn begroetten hen toen met
zulk een gezwind en regelmatig vuur uit hel
klein geweer en kanon, dat men geheele eska-
drons zag ter nedervalkn.
Marten. Dat was een gelukkige inval,
Vader?
Vader. Minder een gelukkige inval , dan wel
een bewijs van fagels krijgskunde, oplettendheid
en tegenwoordigheid van geest.
Jakob. Hoe eindigde deze veldslag , Vader ?
Vader. De Franschen behielden het slag.
veld, doch betaalden dit gewin duur ge-
noeg : hun paardenvolk had vooral veel geleden ,
meer dan twintig kapileinen waren gesneuveld,
en twee en dertig standaarden van hen werden
buit gemaakt.
Marten. Bravo! dal was dapper van de
onzen.-
Vader. Deze dapperheid erkende de vijande-
lijke veldheer, de Hertog van Luxemburg zelf:
« het Fransche voetvolk," zeide hij, « heeft
m wonderen gedaan in den slag van Rocroi, doch
« hel vechten der Hollanders heeft alles over-
« tiolTen.»