Boekgegevens
Titel: Korte levensbeschrijvingen van eenige der voornaamste Nederlandsche landhelden en heldinnen
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Amsterdam: J.C. van Kesteren, 1834
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1912 G 14
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204316
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Helden (personen), Leergesprekken, Nederland, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte levensbeschrijvingen van eenige der voornaamste Nederlandsche landhelden en heldinnen
Vorige scan Volgende scanScanned page
— I49 -
Jakob. Zal Vader ons nu verder van den
held fagel verhalen ?
Vader. Ja, jakob ! Na het gelukkig volein-
digen van den gemelden togt naar Engeland ^
keerde ook onze held met het leger naar het
vaderland terug, en gaf in het jaar 1690, bij
gelegenheid van den geduchten veldslag bij
Fleurij, wederom nieuwe blijken van zijnen on-
Terzaagden heldenmoed.
Marten. Waar ligt dat Fleurij, Vader?
Vader. In de provincie Henegouwen , hel is
een klein, echter versterkt stadje , met ruim
»,000 inwoners, en bekend door den veldslag
der bondgenooten tegen de Franschen in het
jaar i8i5.
Jakob. Gedroeg fagel zich in den veldslag
van het jaar 1690 dan zoo buitengewoon dapper,
Vader ?
Vader. Ja , jakob ! het was voornamelijk door
zijn moedig krijgsbeleid, dat ons vereenigd leger
voor eene geheele vernieling bewaard bleef. De
Fransche legermagt, meer dan een derde sterker
dan de onze, viel met woede aan, en na een
scherp gevecht van ruim twee uren, werd de
linker vleugel onzer bondgenooten door den
vijand omsingeld, met dat gevolg, dat onze
ruiterij op de vlngt steeg , en het voetvolk
voor, achter en op zijde door het vijandelijke
paardenvolk besprongen en bestreden werd. Ouze
vaderlandsche held dezen hagchelijken toestand