Boekgegevens
Titel: Korte levensbeschrijvingen van eenige der voornaamste Nederlandsche landhelden en heldinnen
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Amsterdam: J.C. van Kesteren, 1834
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1912 G 14
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204316
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Helden (personen), Leergesprekken, Nederland, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte levensbeschrijvingen van eenige der voornaamste Nederlandsche landhelden en heldinnen
Vorige scan Volgende scanScanned page
— I48 -
« Mogendheid, die eene eeuw te voren nog naau»
« weHjks bestond , gereed , om het eerste dier
« aloude koningrijken , welks inwoners , op den
« oever geschaard, de handen naar haar uitstrek-
« ten , ten spijt van het andere te verlossen van
« een geestelijk en tijdelijk juk. De bestendige
« oostenwind dreigde de vloot te verre af te voe-
lt ren naar eene haven , die men vreesde dat voor
« den koning zou houden; doch gelukkig keerde
« hij nog in tijds naar het zuiden, en de vloot
« landde behouden te Torbay bij zeer stil en
« gunstig weder. Terstond voegde zich de kleine
« adel en het volk bij den Prins, de Engelsche
• troepen liep, zelfs mARLBOROXJGH, *s konings
« gunsteling en deszelfs dochter anna met haren
« echtgenoot, allen verlieten jakob; deze nam de
« vlugt , doch werd gevat, waarop willem IH
« te Londen kwam en eene Conventie bijeen
« riep , die den Koning van den troon vervallen
« verklaarde, en aan willem III en deszelfsecht-
« genoote mariA de Britsche kroonen schonk; doch
« daarvoor der natie hare dierbaarste voorregten
« in de Bül waarborgde. Den ouden Koning had
K de Prins, die met hem verlegen was, laten ont-
« snappen. Hij begaf zich naar Frankrijk, waar
k lodewijk XIV hem tot zijnen dood toe onder«
« hield (*)."
N. G. VAN KiMPEN , Geschied, der Nederl. II deel,
bladz. 126 , 127.