Boekgegevens
Titel: Korte levensbeschrijvingen van eenige der voornaamste Nederlandsche landhelden en heldinnen
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Amsterdam: J.C. van Kesteren, 1834
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1912 G 14
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204316
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Helden (personen), Leergesprekken, Nederland, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte levensbeschrijvingen van eenige der voornaamste Nederlandsche landhelden en heldinnen
Vorige scan Volgende scanScanned page
— i47 —
behoort wel niet regtstreeks tot ons onderwerp ;"
doch om aan uwen weetlust te voldoen , zal ik u
met de woorden van een geacht geschiedschrij-
ver het volgende van dezen merkwaardigen togt
mededeelen.
« Het leger brak (den 3isten October 1688) op
« van de Mooherheidey de Prins nam afscheid van
« de Staten , en ging op eene vloot van 600
« transportschepen , met meer dan i4>ooo man
« (om den Engelschen te believen onder hunnen
« landsman herbert geplaatst) aan boord; doch de
« pas uitgezeilde scheepsmagt werd door storm
« terug gedreven. Dit waren bange oogenblikken:
« de zaak was geen geheim meer. Jakob en LODe-
« wijk konden hunne maatregelen nemen (*).
« Doch de Voorzienigheid loonde zich nu weder
« handtastelijk voor Nederland en de vrijheid. De
« vloot in allen spoed hersteld, liep weder uit.
« Men wilde noodwaarts op om daar te landen ;
■ doch de wind belette zulks, zoodat men naar
« het zuidwesten des Rijks moest stevenen , en
« dit was juist het behoud van den aanslag ; want
« 's Konings leger lag in de noordelijke gewesten
m des rijks. Een oostenwind stak nu op, die de
« Hollandsche vloot vooruit dreef, de Engelsche
« in de haven weerhield. Het was een trotsch
« gezigt in de zeeëngte tusschen Engeland en
« Frankrijk y 600 schepen te zien eener kleine
(") De toenmalige Koningen van Engeland en Frankrijk,
10. *