Boekgegevens
Titel: Korte levensbeschrijvingen van eenige der voornaamste Nederlandsche landhelden en heldinnen
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Amsterdam: J.C. van Kesteren, 1834
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1912 G 14
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204316
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Helden (personen), Leergesprekken, Nederland, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte levensbeschrijvingen van eenige der voornaamste Nederlandsche landhelden en heldinnen
Vorige scan Volgende scanScanned page
— ia46 —
»len onderhandelaren hel volgende moedige ant«
woord gaf; « htt vaderland rekent op mij, ik
« zal hetzelve nooit aan onwaardige hedenm
c kingen opofferen; maar zoo het vergaan
« moet, in de laatste verschansing met het-
O zelve sneven," En aan de zijde van zulk
eenen held streed ook de dappere fAGEl , die
vervolgens door vorsl WILLEM lol den hoogen
rang van Brigadier verheven werd.
Marten. Gaf fagel nog verdere blijken van
zijnen heldenmoed, Vader?
Vader. In den vermaarden krijgsiogl van
Prins willem III naar Engeland, om den troon
van zijnen schoonvader jacobus II te beklimmen,
gaf de Brigadier fagel herhaalde proeven van
zijne dapperheid cn zijn krijgsbeleid, zoodat hij
nu weder de hooge goedkeuring van zijnen vorst
ontving.
Jakob. Maar, Vader! zocht willem III dan
even als ABSALom zijnen vader van den troon te
sloolen, om zelf koning te worden?
Vader. Gansch niet, jakob ! maar jacobtts II
behandelde zijne onderdanen zeer slecht, zoodat
de Prins van alle kanten geroepen werd, om in
Engeland over te komen, ten einde het volk te
verlossen van de dwingelandij van jacobus en den
Engelschen troon te beklimmen.
Marten. Voldeed de Prins aan het verzoek
der Engelschen , Vader ?
Vader, Een verder verhaal van dezen togt