Boekgegevens
Titel: Korte levensbeschrijvingen van eenige der voornaamste Nederlandsche landhelden en heldinnen
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Amsterdam: J.C. van Kesteren, 1834
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1912 G 14
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204316
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Helden (personen), Leergesprekken, Nederland, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte levensbeschrijvingen van eenige der voornaamste Nederlandsche landhelden en heldinnen
Vorige scan Volgende scanScanned page
— ia45 —
slagen , zulke proeven van dapperheid en krijgs-
beleid , dat Prins WILLEM III hem verhoogde
tot Luitenant-Kolonel en Kapitein der Garde
te voet, en vervolgens tot Kolonel van het toen»
maals zoo beroemde regiment van lAVARQüE.
Marten. Vader noemde den oorlog van 1672
noodlottig, om welke redenen ?
Vader. Omdat ons kleine vaderland toen door
vier magtige mogendheden aangevallen en op
het punt van deszelfs ondergang gebragt werd.
Frankrijk, Engeland, Keulen en Munstei
verklaarden ons bijna gelijktijdig den oorlog,
en vielen met eene legerniagt van ruim 83,000
man in ons vaderland, waartegen wij met onze
kleinere landmagt van slechts ^2,000 man ston-
den te bezwijken. Binnen kort hadden zij ook
de provinciën Overijssel, Gelderland en TJt*
recht in bezit, zoodat het vaderland in
waarheid op het uiterste werd gebragt. Geluk-
kig voor het alom betredene Nederland, dat
het een aantal helden zoo te water als le land
bezat, en daaronder den een en twintig jarigen
Prins willem III, die het vaderland redde.
Jakob. Hoe dan , Vader ?
Vader. Door krijgsbeleid, moed en trouw,
die hij in groote mate bezat en betoonde;
want toen Frankrijks Koning, lodewijk XIV ,
naar regt noch redenen hooren wilde, maar
bijna alles eischte , cn Engeland vorderde, dal
men zich gelieel in deszelfs armen zoude wer-
pen ; toen was het deze jrugdige vorst, die
10.