Boekgegevens
Titel: Korte levensbeschrijvingen van eenige der voornaamste Nederlandsche landhelden en heldinnen
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Amsterdam: J.C. van Kesteren, 1834
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1912 G 14
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204316
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Helden (personen), Leergesprekken, Nederland, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte levensbeschrijvingen van eenige der voornaamste Nederlandsche landhelden en heldinnen
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 144 —
woordig genoeg van den Raadpensionaris FAGEL;
laat ons tot zijnen neef, den lield onzer gescliie-
dcnis wederlieeren (*).
Ik heb reeds met een woord aangemerkt,
dat FAGEL in zijn zestiende jaar als vaandrig
diende, en in die betrekking zich als een dapper
held deed kennen. Ik had daarbij het oog op
*s mans moedig gedrag in de verdediging van de
sterke vesting Maastricht^ welke in den jare
1672 door de Franschen werd belegerd, en
eerst na eene hardnekkige verdediging aan hen
overging.
jakob. Welke blijken van dapperheid betoonde
fagel gedurende dit beleg , Vader ?
Vader. Op de gevaarlijkste plaatsen ter ver«
dediging was hij altijd te vinden; bij het doen
der uitvallen op den vijand was hij meest
altijd met zijn vaandel aan de spits zijner
krijgsbroeders , en deed den belegeraars alle mo»
gelijke afbreuk. Zijne dapj>erheid en zijn helden-
moed ontgingen ook niet de opmerkzaamheid
van Zijne Hoogheid den Prins van Waldek ^
die hem ter belooning voor zijne gewigiige
diensten tot den rang van kapitein verhief. Bij
de verdere voortzetting van dezen noodlottigen
oorlog , gaf fagel in vier onderscheidene veld-
(*) Men zie verder over den Raadpensionaris fagel,
!t* 6. tan kampen, Verhorte Geschied» der Nederlanden y ii*
deel, tweede dvuk , bladz. 84 en vervolgrns.