Boekgegevens
Titel: Korte levensbeschrijvingen van eenige der voornaamste Nederlandsche landhelden en heldinnen
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Amsterdam: J.C. van Kesteren, 1834
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1912 G 14
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204316
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Helden (personen), Leergesprekken, Nederland, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte levensbeschrijvingen van eenige der voornaamste Nederlandsche landhelden en heldinnen
Vorige scan Volgende scanScanned page
- i43 -
tnnnen wij oom oH neef beter van eli^andtr on*
derscheiden.
Vader. Hij was wel geen krijgsheld, maar
een schrander , welsprekend cn doorervaren
staatsman; in zijne betrekking als Raadpensionaris
een waardig opvolger van de witt , hoewel hij
in staatkundige gevoelens niet in alles met zijnen
voorganger overeenstemde. Het was in den jare
1684 j bij gelegenheid van een gesprek tusschen
den Brandenburgschen Gezant ftrchs , den
Prins van Oranje en den Heer fagel, dat de
laatstgenoemde de volgende stoutmoedige taal
voerde. « De zaken stonden in de voorgaande
« eeuw nog wel erger , toen Haarlem verloren
« was, en Leiden en Alkmaar door wonderen
« behouden werden. Dezelfde God leeft nog.
« Onze zaak is regtvaardig. En in het ergste
« geval is het beter, den Franschman te
« Brussel en te Antwerpen, dan te Breda of
« te Dordrecht te gemoet te trekken. De ram«
« pen , door de Franschen ' over het vereenigd
• Nederland uitgestort, zijn nog versch in 't
« geheugen. Duizend dooden te sterven is wen»
« Echelijker, dun bloot te staan voor de wreed»
« heden vau den ontmenschten lotjvois , of
« van een' kuevelachtigen ontvanger. Onze voor-
K ouders hebben in 't voorstaan der vrijheid"
« den dood niet geschroomd , eu zich daardoor
c eeu' ousterielijkeu roem verworven. Hun voor»
« beela volge men na." — Dit zij voor tegen-