Boekgegevens
Titel: Korte levensbeschrijvingen van eenige der voornaamste Nederlandsche landhelden en heldinnen
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Amsterdam: J.C. van Kesteren, 1834
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1912 G 14
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204316
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Helden (personen), Leergesprekken, Nederland, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte levensbeschrijvingen van eenige der voornaamste Nederlandsche landhelden en heldinnen
Vorige scan Volgende scanScanned page
- I4'2 -
Marten. Was f, n, fagei», de man, van wien
wij nu iets hooren zullen, een groot held ,
Vader ?
Vader. Hij was em man van wien de ge-
schiedenis getuigt 5 dat hij om zijne kunde,
dapperheid en beleid, gepaard met zijne per-
sonele hoedanigheden^ in den rang der braafm
ste krijgshelden, die ons vaderland heeft
voortgebragt, verdient geplaatst te worden.
Onze held was een geboren Nederlander; te
Nijmegen y waar zijn vader nikolaAs fa-
gel Burgemeester was, zag hij omtrent het
jaar i656 het eerste licht , en stond reeds in
zijn zestiende jaar , dat is in 1672 , als vaan«
drig in de gelederen der vaderlandsche
helden.
Jakob. Dan was onze held diezelfde fagel ,
van wien ik gelezen heb, dat hij Prins willem
III aanried , om de vijanden niet eerst in ons
land te laten komen; maar hen te bestrijden,
eer zij onzen grond betreden hadden, ook
Vader?
Vader. Neen, jakob l de man , dien gij be-
doelt, was casper fagel, Raadpensionaris van
Holland en TVest-Vriesland , een oom van on»
zen held.
Marten. Hij moet dan ook een dapper held
geweest zijn ; ei , Vader! verhaal ons met een
kort woord iets van dezen gasper fagel, dau