Boekgegevens
Titel: Korte levensbeschrijvingen van eenige der voornaamste Nederlandsche landhelden en heldinnen
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Amsterdam: J.C. van Kesteren, 1834
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1912 G 14
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204316
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Helden (personen), Leergesprekken, Nederland, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte levensbeschrijvingen van eenige der voornaamste Nederlandsche landhelden en heldinnen
Vorige scan Volgende scanScanned page
— IS9 —
zwaar met volk overladen , dat zij omsloe-
gen of zonken. SCHEKK, mede in eene schuit ge-
sprongen, geraakte door het omslaan van dezelve
in het water, en zwaar geharnast zijnde, zonk hij
door het gewigt zijner wapenrusting oogenblikke-
lijk naar beneden, vindende op deze treurige
wijze zijn graf in de golven.
Marten. Heeft men zijn lijk dan nooit weder
gevonden, Vader ?
Vader. 3a , mar.TEN ! twee dagen daarna werd
hetzelve opgevischt , en op eene barbaarsche wijze
door de Spanjaarden mishandeld.
Jakob. Wel, Vader! dat vind ik onmenschelijk,
een dood ligchaam te mishandelen.
Vader. Daarom noemde ik dit bedrijf bar-
baarsch. Wij kunnen er uit zien, tot welke wree-
de buitensporigheden haat en nijd den mensch
kunnen vervoeren. Zij hieuwen zijn lijk het
hoofd af, vierendeelden vervolgens het ontzielde
ligchaam en stelden het hoofd, benevens de
vier afgescheidene deelen, bij de St. Antonie'
poort ten toon,
Marten. Dat mag eerst wreedheid heeten!
Vader. Ja, marten l en dat nog hierbij te
betreuren is, de eene wreedheid brengt dikwijls
de andere voort, eii zoo was ook hier het geval.
Schenks krijgsvolk, het lijk van hunnen dapperen
veldheer zoo wreedelijk mishandeld ziende, ont-
stak in volle woüde , en wreekte deze mis»
handeling aan de Nijnieegsche krijgsgevangenen.