Boekgegevens
Titel: Korte levensbeschrijvingen van eenige der voornaamste Nederlandsche landhelden en heldinnen
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Amsterdam: J.C. van Kesteren, 1834
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1912 G 14
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204316
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Helden (personen), Leergesprekken, Nederland, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte levensbeschrijvingen van eenige der voornaamste Nederlandsche landhelden en heldinnen
Vorige scan Volgende scanScanned page
- 138 -
venster van een huis, dat bij de stads muur
stond, om door hetzelve in het midden der siad
te komen.
Jakob. Dat was eene krijgslist , Vader!
Vader. Ja, maar eene krijgslist, die hun "zwaar
opbrak, en ten gevolge had, dat de geheele on-
derneming misluktej dat zij met verlies van veel
volks werden terug gedreven, en de dappere
schenk het leven verloor.
JVIarten. Hoe zoo. Vader! werden zij dan in
dat huis ontdekt?
Vader. Het ongeluk wilde, dat er dien nacht
in deze woning bruiloft werd gehouden, waar-
door de reeds binnen gekomene soldaten van
schenk spoedig ontdekt werden. Aanstonds vlo-
gen de verschrikte bruiloftsgasten de deur uit,
verspreidden zich door de straten , onder het ge-
roep van: « de vijand in de stad! de vijand
« in de stad! "
Spoedig kwam de bezetting ouder de wapenen,
en deze, geholpen door de spaanschgezinde bur-
gerij , boden den kracbtdadigsten tegenstand. Het
reeds ingenomene huis werd hevig beschoten en
overweldigd; schenks krijgsvolk werd de St.
Antonie poort weder uitgedreven , en alles
vlugtte in de uiterste verwarring, om zich op de
schepen te bergen.
Jakob. En hoe ging .het met schenk. Vader?
Vader. Luister maar verder, jakob! Door de
ortlelooze vlugt werden eenige vaartuigen zoo