Boekgegevens
Titel: Korte levensbeschrijvingen van eenige der voornaamste Nederlandsche landhelden en heldinnen
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Amsterdam: J.C. van Kesteren, 1834
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1912 G 14
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204316
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Helden (personen), Leergesprekken, Nederland, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte levensbeschrijvingen van eenige der voornaamste Nederlandsche landhelden en heldinnen
Vorige scan Volgende scanScanned page
- >37 —
hevk Ie ontzetten, konde hij het niet verder
hrcngen, dan aan het garnizoen eenige levens-
middelen te bezorgen.
Marten. Maar diende hem het geluk in het
vervolg niet beter, Vader?
Vader. Neen, marten! dat blijkt uit zijne
laatste herhaalde j doch mislukte pogingen, om de
stad ISijmegen te herwinnen , waarbij hij zelf
het leven verloor.
Jakob. Wel, Vader! zijn wij nu reeds aan het
einde zijner geschiedenis?
Vader. Ja, jakob! want het jaar iSGg sloot
zijne levensbaan. In don aanvang van het ge-
noemde jaar beproefde hij Nijmegen te beinag—
tigen; maar gebrek aan krijgsvolk en buitenge-
woon hoog water in de rivier de fVaal waren
oorzaken, dat hij zijne onderneming staakte. Doch
in het midden der maand Atigustus van hetzelfde
jaar hervatte hij zijnen aanslag op Nijmegen. Met
eene vloot van vijf en twintig schepen, opgevuld
met krijgsvolk van allerlei wapen, kwam hij ia
middernacht van Schenkenschans de Waal af-
zakken tot voor de stad, waarop aanstonds de
aanval geschiedde.
Marten. Deze aanval zal wel niet zacht ge-
weest zijn , Vader !
Vader. In gemen deele, marten! de St, An-
tonie poort werd met gc.weld opengeloopen, waar-
door een gedeelte van het krijgsvolk in de stad
drong ; ook braken zij de ijzeren traliën uit een