Boekgegevens
Titel: Korte levensbeschrijvingen van eenige der voornaamste Nederlandsche landhelden en heldinnen
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Amsterdam: J.C. van Kesteren, 1834
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1912 G 14
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204316
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Helden (personen), Leergesprekken, Nederland, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte levensbeschrijvingen van eenige der voornaamste Nederlandsche landhelden en heldinnen
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 136 —
ten, hoewel met achterlating van eene groote
som gelds.
Marten, Zette schenk zijne krijgsbedrijven
nog verder voort , Vader ?
Vader, Wel zeker, marten ! nog in hetzelfde
jaar maakte hij toebereidselen om het sterke
Nijmegen weder onder het gebied der Staten
te brengen; maar door de luiheid, lafhartigheid
en baldadigheid Act Engelsche hulptroepen mis-
lukte hem deze onderneming. In de maand Ja-
nuarij des volgende jaars 1587 bemagtigde hij het
stadje RoevooTt, doch moest hetzelve, wegens ge-
brek aan verdedigingsmiddelen, in de maand April
weder verlaten. Op den aS»'«" December van dit
jaar nam hij de sterke stad Bon aan den Rijn
bij verrassing in; dan ook hier konde hij zich
tot zijn groot leedwezen niet staande houden,
omdat men hem tegen de gedurig vermeerderende
magt der Spanjaarden geene genoegzame hulp
konde verleenen. Na een streng beleg van ruim
zes maanden ging deze vesting den igden Sep-
tember i588 aan den vijand over.
Jakob. Op deze wijze gingen de zaken niet
vooruit met schenk , Vader!
Vader. Wat zullen wij daarover zeggen, ja-
kob! het lot des oorlogs is dikwijls zeer wissel-
vallig , en de fortuin kan ook den krijgsman den
rug toekeeren. Dit ondervond onze held op nieuw
in het volgende jaar iSSg; niettegenstaande alle
aangewende pogingen, om het belegerde Rhijn^