Boekgegevens
Titel: Korte levensbeschrijvingen van eenige der voornaamste Nederlandsche landhelden en heldinnen
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Amsterdam: J.C. van Kesteren, 1834
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1912 G 14
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204316
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Helden (personen), Leergesprekken, Nederland, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte levensbeschrijvingen van eenige der voornaamste Nederlandsche landhelden en heldinnen
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 134 —
sloot, cm dezelve uit te plunderen en dan af te
trekken.
Marten. Wel verschrikkelijk, Vader!
Vader, Ja , marten! zoo gaat het in oorlogs-
tijden , dan geldt in de meeste gevallen alleen het
regt der sterken. Schenk volvoerde den i8<len
Maart van het gemelde jaar i586 zijn voornemen;
hij liet door zijne soldaten do stad uitplunderen ,
en degene, die zich legen het wegrooven hunner
goederen verzetteden, werden nedergesaheld. Be-
halve eenen rijken buit , voerde hij nog met zich
dertig leden van den Raad , benevens een aantal
gegoede burgers, en trok daarmede naar het
stadje Berk.
Jakob. Deze geheele handelwijze van schenk
keur ik af: de stad uitplunderen en zoo vele
inwoners nog gevangen uernen , neen, Vader!
neen, dat kan er bij mij niet door!
Vader. Gij oordeelt zonder genoegzame ken»
nis van zaken, jakob ! de Graaf leicester was
over dit bedrijf van schenk zoo ten hoogste
voldaan, dat hij hem tot Ridder verhief, en
eene gouden keten ter waarde van 2,000 gulden
vereerde.
Marten. Deze vereerende belooning zal zijnen
moed verhoogd hebben , Vader}
Vader. Dat is waar, marten! maar al heeft
ren held nog zoo veel nioeds , het gaat daarom
toch niet altijd voor deu wind , eu dit onder-
vond ook schekk uog in datzelfde jaar. — De