Boekgegevens
Titel: Korte levensbeschrijvingen van eenige der voornaamste Nederlandsche landhelden en heldinnen
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Amsterdam: J.C. van Kesteren, 1834
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1912 G 14
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204316
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Helden (personen), Leergesprekken, Nederland, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte levensbeschrijvingen van eenige der voornaamste Nederlandsche landhelden en heldinnen
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 133 —
(volgens anderen eenigen lijd tevoren) versloeg
hij den Spaanschen Kornet van den generaal
appio conti , en oninam hem bijna alles, wat hij
met zich voerde. In de maand Maart van het
gemelde jaar vereenigde zich schenk met den
oversten herman kloet aan het hoofd van
vtjf duizend man voet" en even zoo veel paarden»
volk , om de stad Werle in Wesiphalen , ten
behoeve van den verdrevenen Keurvorst van
Keulen, te hernemen. Schenk en zijne troepen
bestormden de stad, beklommen de muren en
kwamen al veclitende binnen, waarop de gewapen-
de burgers naar het slot weken, schenk eischte
de overgave ; maar eene stellige weigering was
het antwoord. Iniusschen kwam de Landdrost
van Westphalen met een zamengeraapt leger vau
ruim vier duizend muu, om de stad te ontzetten.
Maar schenk, een gedeelte zijner manschappen in
bezetting latende, trok met zijne overige benden
den Landdrost le gemoet, sloeg vijf honderd
man dood , dreef er meer dan twee honderd in
het water, terwijl de overigen van dat leger zicb
door de vlugt reddeden.
Jakob. Toen was de stad buiten alle gevaar,
niet waar , Vader ?
Vader. O neen, jakob ! toen eerst naderdu
haar treurig lol. Schenk, bemerkende, dat hij
wegens de op nieuws tegen hem optrekkendi;
krijgsmagt de stad niel konde beliouden , be-