Boekgegevens
Titel: Korte levensbeschrijvingen van eenige der voornaamste Nederlandsche landhelden en heldinnen
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Amsterdam: J.C. van Kesteren, 1834
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1912 G 14
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204316
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Helden (personen), Leergesprekken, Nederland, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte levensbeschrijvingen van eenige der voornaamste Nederlandsche landhelden en heldinnen
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 148 —
ten
zijn.
Toordeele van liet vaderland werkzaam
Vader, Het was op den 20*'«" Mei des jaars
i585 , dat schenk binnen het stadje Gelder
met den Graaf van nieuwenaar , den toenmaligen
stadhonder van Gelderland, een verdrag sloot ,
met beding van vele voordeelige voorwaarden
voor hem en zijne betrekkingen , welke overeen-
komst door de Staten goedgekeurd en bekrachtigd
werd. En van dien dag aan was schenk weder-
om de vaderlandsche held.
Jakob. Gaf hij daar ook bewijzen van,
Vader?
Vader. Ja , jakob ! want kort na zijnon over-
gang ontweldigde hij den Spanjaarden het
sterke slot te Overasselt , niet verre van den
Graaf j cn hoewel hij, in vereeniging met den
Graaf van nieuwenaar , eenen veldslag verloor
tegen den Spaanschen bevelhebber verdienGO ,
verloor hij echter den moed niet, zoo als uit
zijne krijgsbedrijven in hit volgende jaar i586
kenbaar is.
Marten. Wat verrigtte schenk toen. Vader?
Vader. Eerst trok hij met een deel voet- en
paardenvolk uit Venlo, joeg de Spanjaarden
uit het klooster Beeterswaard, verwoestte en
verbrandde hetzelve , opdat de vijanden zich in
het vervolg niet weder aldaar verschansen zou.
den; ook voerde hij twaalf Spaansche krijgsge-
vangenen met zich naar Venlo. Kort daarna